Ocena brak

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

Prywatyzacja – świadoma i dobrowolna rezygnacja przez państwo z własności pp na rzecz podmiotów prywatnych lub innych (zwykle niepaństwowych) podejmowaną w celu zmiany systemu prawnego i finansowego pp.

2 rodzaje prywatyzacji:

  • bezpośrednia (bezpośrednie przejęcie pp przez podmioty nie państwowe poprzez sprzedaż pp, lub wniesienie pp jako aporu do Sp. z o.o./S.A. już istniejącej lub mającej powstać albo oddanie pp do odpłatnego korzystania – w tym wypadku nie ma przekształcenia w sp. prawa handlowego.

  • pośrednią – najpierw przekształcenie pp w S.A. lub Sp. z o.o. a następnie sprzedaż akcji lub udziałów spółki (

Prywatyzacji mogą być poddane w zasadzie wszystkie pp (dla niektórych grup oddzielne podstawy prawne). Niektórzy nabywcy jak pracownicy przedsiębiorstw prywatyzowanych są uprzywilejowani w odniesieniu do możliwości nabycia akcji. Celami prywatyzacji są:

  • ograniczenie bezpośredniego wpływu na decyzje przedsiębiorstw

  • odciążenie budżetu państwa prze redukcję dotacji

  • zwiększenie konkurencyjności p.

  • redukcja ługu publicznego przez uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży aktywów państwowych

Podobne prace

Do góry