Ocena brak

Prywatyzacja a reprywatyzacja.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Prywatyzacja jest częścią przekształceń własnościowych w gospodarce.

Przekształcenia te przybierają formę prywatyzacji reprywatyzacji, komunalizacji.

 

Prywatyzacja jest to proces przejmowania własności majątku przedsiębiorstwa przez osoby prywatne oraz wpływania przez nie na funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych.

 

Reprywatyzacja polega na zwrocie tytułów własności mienia byłym właścicielom lub ich spadkobiercom.

Podobne prace

Do góry