Ocena brak

Prywatyzacja a komercjalizacja przedsiębiorstw

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwową osób prawnych lub fizycznych w drodze:

  • udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa,

  • udostępnienie osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa,

  • sprzedaży przedsiębiorstwa.

  • >

Pierwszy etap polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, który jest jej właścicielem, drugim jest natomiast sprzedaż akcji przedsiębiorstwa, ten etap to prywatyzacja. W momencie przekształcenia fundusz przedsiębiorstwa i fundusz założycielski przechodzi na kapitał akcyjny i zapasowy.

Podobne prace

Do góry