Ocena brak

PRYWATYZACJA

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

PRYWATYZACJA oznacza w gospodarce przechodzenie od własności państwowej do prywatnej poprzez sprzedaż majątku państwowego lub jej udostępnienie prywatnym osobom fizycznym lub prawnym. Zadaniem prywatyzacji jest poprawa efektywności gospodarowania , lepsze wykorzystanie majątku i wzrost zysku. Prywatny inwestor dąży do pełnego wykorzystania czynników produkcji i osiągnięcia z nich jak największych korzyści.

Proces prywatyzacji rozpoczął się w Polsce 1990r na podstawie ustawy o „Prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych”.

Ustawa ta została znowelizowana w 1996r i Sejm uchwalił ustawę o „Komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych”. Zgodnie z ustawą zanim p.p. zmieni właściciela następuje jego komercjalizacja – przekształcenie p.p w jednoosobową spółkę Skarbu państwa w formie spółki S.A lub z o.o. W późniejszym etapie spółka ta jest prywatyzowana w drodze publicznej oferty sprzedaży akcji lub innej. Sprzedażą tą zajmują się firmy doradcze wybrane w drodze publicznego przetargu (nadzór pełni Minister Skarbu Państwa).

Bilans zamknięcia staje się bilansem otwarcia spółki przy czym suma kapitału akcyjnego i zapasowego spółki jest równa funduszom własnym przedsiębiorstwa. Po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd spółki składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru handlowego i z tą chwilą następuje wykreślenie p.p. z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Podobne prace

Do góry