Ocena brak

Prymat Chrystusa (Kol 1,15-20)

Autor /Horacy Dodano /26.04.2011

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.  Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.  

On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim ma istnienie.  I On jest Głową Ciała - Kościoła.  

On jest Początkiem,  Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.  Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. (Ko1,15-20)   

Św. Paweł włączył w liście dla Kolosan hymn chrystologiczny. Mówi on o preegzystencji oraz synostwie Bożym Jezusa Chrystusa.  

Syn bierze udział w stworzeniu wszechświata. Jest wobec niego transcendentny, istotowo różny, jak Bóg. Syn posiada prymat w kosmosie.

Podobne prace

Do góry