Ocena brak

Prowadzenie korespondencji

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Prowadzenie korespondencji wymaga znajomości poruszanej problematyki, terminologii, doboru odpowiedniej formy pisma i umiejętności redagowania oraz organizowania obiegu pism od momentu ich przyjęcia poprzez przygotowanie pisma, aż do jego wysłania.

W korespondencji dużą wagę przywiązujemy do treści, która powinna być wyrażona językiem prostym, jasnym i odznaczającym się uprzejmością. Przywiązując wagę do treści, nie możemy zapominać o formie, świadczącej z jednej strony o kulturze osoby wysyłającej pismo, a z drugiej - wyrażającej szacunek wobec adresata.

Pierwsze optyczne, dobre lub złe wrażenie daje też zewnętrzna forma pisma, a więc papier, czystość, rozplanowanie. Następnie dopiero przychodzi treść. Pismo powinno być, zatem zawsze bardzo starannie napisane, język nie może budzić najmniejszych zastrzeżeń, każdy, bowiem błąd kompromituje instytucję, która pismo wysłała, oraz osobę, która pismo podpisała.

Rozwój nauki i techniki spowodował zmiany w wielu dziedzinach życia, nie wyłączając oczywiście korespondencji. Upowszechnienie się telefonu i faksu, ograniczyło rolę listu jako środka porozumiewania się. List wymaga przemyślenia, napisania i wykonania wielu czynności, tymczasem łatwiej jest posłużyć się nowoczesnymi środkami technicznymi. Niezależnie od zachodzących zmian korespondencja listowna jest nadal szeroko wykorzystywana w stosunkach międzyludzkich, a sposób jej prowadzenia wymaga znajomości i przestrzegania pewnych zasad świadczących o kulturze osobistej piszącego.

 

Podobne prace

Do góry