Ocena brak

Prowadzenie i reprezentacja spółki partnerskiej przez wspólników (partnerów) lub przez zarząd

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Każdy z partnerów podobnie jak wspólnik spółki jawnej może prowadzić sprawy spółki, jeżeli dotyczą zwykłych jej czynności. Jeżeli przekraczają ten zakres do prowadzenia spraw wymagana jest uchwała wspólników.

W spółce partnerskiej każdy partner ma prawo reprezentować je samodzielnie chyba, że partnerzy w umowie postanowili inaczej. KSH stanowi, że pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W tej sprawie wymagana jest uchwała wspólników podjęta kwalifikowaną większością co najmniej % głosów przy obecności co najmniej 2/3 partnerów. Wyłączenie partnera od reprezentacji jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Partnerzy do prowadzenia spraw spółki i reprezentacji mogą powołać zarząd. Są wtedy pozbawieni tych uprawnień.

Podobne prace

Do góry