Ocena brak

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Źródła prawne: dotychczasowa regulacja prawna posiada dalej te tradycje, 1928 – dopuszczenia zagr. Spółek komandytowych

1934 – działalność sp. z. oo. na terenie Polski

1976 – zasady wydawania uprawnień do złożenia przedstawicielstw

14.06.1991– Prawo o spółkach z udziałem zagr. Dz. U. Nr 26 poz. 13.

Przesłanki do wprowadzania nowych regulacji:

  1. Zobowiązania Polski wobec układu z Europą

  2. UPDG – ustawa o prawach dział. Gosp., które reguluje nie objęte dotychczas przedsięb. Zagraniczne. Zgodnie z tymi ustawami podst. zasadą prowadzenia dział. Gosp. w Polsce przez osoby zagraniczne jest zasada wzajemności. Oznacza ona, że osoby zagraniczne mają swobodę podejmowania i prowadzenia dział. Gosp. na terytorium Polski pod warunkiem, że polscy przedsiębiorcy w kraju macierzystym osoby zagraniczne są dopuszczone do takiej działalności. Na identycznych warunkach, co i miejscowi przedsiębiorcy, a w razie braku takiej wzajemności osoby zagr. mogą podejmować działalność w Polsce jedynie w formie spółek komandytowych i zagr Sp. akcyjnych. Mają też zakaz przystępowania do innych spółek lub nabywania akcji bądź udziału jedynie tego typu spółek.

Przeds. Zagr. ma szczególne obowiązki rejestrowania oddział może podjąć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru dział. Gospod. Konieczne jest też podanie danych dotyczących osoby upoważnionej w obrocie do osoby między innymi upoważnionymi rej wzorem podpisu.

Przedstawicielstwa nie mogą podejmować innej działalności niż wprowadzenie

Oddział przeds. Zagranicznego nie może prowadzić innej działalności w Polsce niż taką, jaka prowadzi za granicą. Od 01.01.2001r przeds ma obowiązek podania organu, który wydał zezwolenie, nawet datę, używanie nazwy przeds. W jego języku macierzystym wraz z przetłumaczoną na j. Polski. nazwą przeds. z dodaniem wyrazu oddział w Polsce.

Składane dokumenty mają być przetłumaczone na j. Polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto przeds. ma obowiązek przestawiania ministrowi, takich faktów jak otwarcie, likwidację przeds., utrata praw wykonywania działalności, albo poprzez rozporządzanie majątkiem. Minister właściwy do spraw gospod. posiada uprawnienia, otóż może wydać decyzję o zakazie wykonywania dział. Gospod. przez oddział lub przedstawicielstwo, w takich przypadkach jak :

-naruszenie polskiego prawa nie zgłoszenie informacji o otwarciu likwidacji przeds. oddziału lub przedstawicielstwa.

-O utracie prawa

-a także jeżeli działalność przedsiębiorstwa zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu interesowi publicznemu.

Przed wydaniem minister ma obowiązek zasięgać opinii ministra właściwego z uwagi na przedmiot wydziału. A po wydaniu zawiadomienie o likwidacji w znanym terminie. Ze względu na charakter administracyjny przeds. może wystąpić do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Do góry