Ocena brak

Proteza kończyny górnej elektryczna

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

proteza kończyny górnej elektryczna; proteza kończyny górnej, której czyn­ne mechanizmy ruchowe wykorzystu­ją wyłącznie energię baterii akumula­torów elektrycznych (-> źródło energii protezy kończyny górnej). Jako czyn­ne mechanizmy ruchowe stosuje się elektrycznie wspomagany staw łokcio­wy (-> staw łokciowy protezy koń­czyny górnej) i elektryczne końcówki ch wytnę (-> hak chwytny, ręka protezy kończyny górnej). Sterowanie ich funkcjami może odbywać się na zasadzie miomechanicznej oraz mioelektrycznej. W rozwiązaniu mio-mechanicznym wykorzystuje się mięś­niowe źródło energii mechanicznej in­walidy za pośrednictwem zawieszenia sterującego (m zawieszenie protezy kończyny górnej). Przejmuje ono wy­brane ruchy elementów anatomicz­nych ciała oraz przekazuje do mikro-wyłącznika, powodując sterowanie dopływem energii elektrycznej do czynnego mechanizmu ruchowego, w wyniku czego następuje jego dzia­łanie. W rozwiązaniu mioelektrycznym wykorzystywana jest energia elek­tryczna pojawiająca się w napiętym mięśniu. Przyłożenie elektrod w polu skórnym naprzemiennie napinających się mięśni antagonistycznych powo­duje przejęcie części tej energii przez elektroniczny układ sterujący protezy, w wyniku czego następuje sterowanie dopływem energii z baterii akumulato­rów elektrycznych do czynnego me­chanizmu ruchowego, a w konsek­wencji jego działanie. Zob. też proteza kończyny górnej czynna.

Podobne prace

Do góry