Ocena brak

Proteza kończyny górnej

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

proteza kończyny górnej; sztuczna kończyna górna lub część kończyny górnej zastępująca brakującą kończy­nę górną lub jej część. W zależności od poziomu braku kończyny, którą zastępuje, rozróżnia się protezy k. g. ręki, przedramienia, ramienia i całej kończyny górnej. Zależnie od wymo­gów indywidualnych może spełniać funkcje kosmetyczne, jak też zastępo­wać określone funkcje ruchowe koń­czyny górnej. Z tego też względu dzie­li się protezy k. g. na kosmetyczne, bierne i czynne. Bierne i czyn­ne pozwalają na wykonanie pracy. Czynne odróżniają się od biernych tym, że przynajmniej jeden mecha­nizm ruchowy wykorzystuje -> źródło energii protezy kończyny górnej. Czynne dzieli się na mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne, w zależ­ności od rodzaju wykorzystywanego źródła energii. Proteza k. g. może mieć konstrukcję -> zewnątrzszkieletowej lub -> wewnątrzszkieletowej protezy kończyny oraz może być definitywną lub tymczasową protezą kończyny. Ja­ko mechanizmy ruchowe stosuje się głównie staw nadgarstkowy, staw łok­ciowy, staw barkowy, końcówkę wyspecjalizowaną, hak chwytny i rękę protezy k. g. Stałymi elementami pro­tezy k. g., poza nielicznymi konstruk­cjami, jest lej kikutowy oraz zawiesze­nie protezy kończyny górnej.

Podobne prace

Do góry