Ocena brak

Proteza kończyny definitywna

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

proteza kończyny definitywna; pro­teza kończyny górnej lub dolnej sto­sowana po osiągnięciu warunków nie­zbędnych do jej trwałego użytkowania, głównie po ustabilizowaniu się kształ­tu kikuta. Konstrukcja jej powinna być dostosowana do indywidualnych warunków psychofizycznych inwalidy oraz odpowiadać aktualnemu pozio­mowi wiedzy techniczno-medycznej i możliwościom wykonawczym.

Podobne prace

Do góry