Ocena brak

Protestantyzm światowy

Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013

Obie wojny światowe dotknęły boleśnie wszystkie Kościoły, w tyra także ewangelickie, zarówno przezzniszczenia materialne (głównie świątyń i majątku kościelnego), jak i przez nastawienie ludzi nieomalwyłącznie na sprawy polityczne i gospodarcze. Dla Kościołów ewangelickich w ojczyźnie reformacji, wNiemczech, rządy nazistowskie stały się czasem próby. Wywołane nimi i wojną zagrożenie zwiększyło wwielu krajach poczucie jedności, ujawnione w niesieniu pomocy, którą już podczas pierwszej wojnyświatowej i po niej Kościoły ewangelickie Skandynawii i Stanów Zjednoczonych służyły bratnim Kościołomw Niemczech i Francji.

Protestantyzm na tej drodze i przez działalność misyjną nabrał świadomości swego światowego zasięgu,czego wyrazem stała się (1910) ewangelicka międzynarodowa konferencja misyjna w Edynburgu, azwłaszcza ustanowiona (1921) w Lake Mohonk (Nowy Jork) Międzynarodowa Rada Misji. Światowyzasięg wyrażał się też w teologii, której najwybitniejszym przedstawicielem w tym zakresie był KarolBarth, odnawiając naukę reformacji luterańskiej i kalwińskiej. Na świecie w środowiskach ewangelickichzaprzestano teraz traktować protestantyzm jako produkt zachodnioeuropejski (niemiecki z urodzenia,francuski z adopcji), a uznano, że posłannictwo Reformacji nie jest europejskie, tylko ewangelijne, dlategożaden kraj, żadna kultura i żadna rasa nie mogą go monopolizować.

Wspólnym działaniem Kościołów ewangelickich w świecie był ruch ekumeniczny, który w 1948 rokuprzyjął farmę organizacyjną, gdy utworzono Światową Radę Kościołów dla rozwijania jedności międzynimi. Potrzebę wspólnego działania odczuwali ewangelicy w swoich krajach. Przykład dali protestancifrancuscy, którzy przed wojną (1938) znaleźli drogę do jedności, tworząc wspólną Protestancką RadęMłodzieży (Conseil protestante de la Jeunesse), a po wybuchu wojny złączyli się w Comission Inter-Mouvements auprès des Evacués, by razem prowadzić działalność wśród ludzi wyrzuconych z domów.

Wobec skłonności wielu protestantów do liberalizmu i racjonalizmu powstały ewangelickie ruchy integrystyczne,jako środek obrony. Integryści ożywiła swą działalność po drugiej wojnie światowej, zwłaszczagdy ultraintegryści amerykańscy przeciw ruchowi ekumenicznemu zorganizowali się (1941) w AmerykańskąRadę Kościołów Chrześcijańskich, a w 1948 roku, kilka dni przed pierwszym zebraniem RadyEkumenicznej, przekształcili się w Międzynarodową Radę Kościołów Chrześcijańskich (InternationalCouncil of Christian Churches).

Żywotny na początku XX wieku ruch liberalnych protestantów, który przez Międzynarodowy KomitetPostępu Religijnego organizował kongresy, prawie zaniknął w okresie międzywojennym. W 1949 rokuwznowił aktywność, tworząc Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Wolności Religijnej. Młodychprotestantów skupiał w Międzynarodowym Związku Religijnym (International Religious Fellowship).Liberalni pastorzy szwajcarscy utworzyli Międzynarodowy Ośrodek Wychowania Liberalnego.

Podobne prace

Do góry