Ocena brak

Protest jako akt jednostronny państwa

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Protest- jest to stwierdzenie przez państwo, że określona czynność lub stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Protest ma zawsze charakter fakultatywny, ponieważ prawo międzynarodowe nie zobowiązuje państwa do protestowania, za pomocą protestu państwa bronią się przed wykształceniem się niekorzystnych dla nich reguł praktyki, która inaczej mogłaby być przedstawiana jako zgodna z wola państwa i prowadzić do wytworzenia się p. zwyczajowego. Protest może być wyrażony ustnie lub w formie pisemnej. musi być wyraźny i złożony przez organ państwa upoważniony do występowania w stosunkach.

Podobne prace

Do góry