Ocena brak

Proszę zdefiniować pojęcie procesu biznesowego. Jakie są typy procesów biznesowych?

Autor /Sobieslaw Dodano /29.12.2011

Proces biznesowy to zbiór aktywności prowadzących do wyników przedsiębiorstwa uwzględniających tworzenie dóbr/usług oraz procesy wspomagające.

Typy:

  1. Bardzo wysokiego poziomu (Standardy ISO)

  2. Wysokiego poziomu (standardy przemysłowe)

  3. Średniego poziomu (procesy wewnętrzne)

  4. Niskiego (procedury)

  5. Bardzo niskiego (wskazówki)

Do góry