Ocena brak

Proszę wymienić źródła myśli społecznej

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

Socjologia jako nauka, starającą się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa, zjawiła się dopiero w połowie XIX w.

Już w społeczeństwach pierwotnych znajdujemy myśli i uogólnienia dotyczące sytuacji wynikających ze zbiorowego współżycia. Są to reguły, nakazy i zakazy o charakterze magiczno-religijnym, ustalające wzory postępowania członków zbiorowości wobec siebie, własnej grupy jako całości, wobec innych gromad; przysłowia, maksymy i wskazania mędrców, w których uogólnione zostało doświadczenie długich okresów istnienia zbiorowości. Rozwój mieszczaństwa daje myśli nowe, potężne impulsy. Pojawiają się od XVIw. coraz liczniejsze dzieła poświęcone zagadnieniom państwa, prawa, polityki, gospodarki.

Dwa następne stulecia przynoszą rozwój dziedzin pokrewnych, jak filozofia historii, ekonomia, nowy rodzaj histografii, a zagadnienia państwa stają się przedmiotem systematycznie uprawnianej dziedziny nauki. M.S. powstaje w historycznych sytuacjach społeczno-ustrojowych i w swej treści jest przez nie w jakiś sposób wyznaczona.

Podobne prace

Do góry