Ocena brak

Proszę wymienić elementy procesu planowania lekcji?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

W procesie planowania można wyróżnić następujące elementy:

 • dobór tematu lekcji,

 • sprawdzenie, co uczniowie już na ten temat wiedzą,

 • wyszczególnienie celów nauczania,

 • określenie sposobów realizacji zajęć, zmierzających do osiągnięcia podjętych celów.

 • Określenie sposobu sprawdzenia stopnia osiągnięcia celu.

Sporządzanie planów lekcji wymaga wykonywania następujących czynności:

 • podjecie decyzji na temat tego, czego uczniowie maja się nauczyć (precyzyjne opisanie celów nauczania),

 • określenie właściwej kolejności tematów i zadań.

Przy planowaniu lekcji można posłużyć się następującymi wskazówkami:

 • dane ogólne: nauczany przedmiot, klasa, wiek uczniów, data, czas trwania lekcji, liczba uczniów;

 • charakterystyka uczniów: dotychczasowa znajomość poruszanej tematyki, potrzeby, oczekiwania;

 • cel ogólny: Dlaczego realizuje się taki temat?

 • cele operacyjne: Co dokładnie uczniowie maja się nauczyć na tej lekcji?

 • temat: O czym będzie mowa?

 • zamierzona struktura lekcji: określenie ogniw i czasu ich trwania; układ ogniw uzależniony jest od typu realizowanej lekcji.

Zazwyczaj na lekcji powinny wystąpić następujące elementy:

 • praca nauczyciela, np. pokazywanie czegoś, omawianie, pytanie, prezentowanie czegoś, praca indywidualna z uczniami;

 • praca uczniów: udział w realizacji pracy, dyskusja, wykonywanie ćwiczeń, praca indywidualna i grupowa;

 • kolejność, w jakiej prace będą wykonywane z uwzględnieniem opisu poszczególnych elementów kolejnych czynności, ćwiczeń, zadań.

Podobne prace

Do góry