Ocena brak

Proszę wymienić co najmniej trzy założenia modelu idealnego biurokracji według Maxa Webera

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

Wszystkie zachowania uczestników w organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi. Normy te tworzą system celowo ustanowionych, abstrakcyjnych zasad regulujących działania.

Na strukturę biurokratyczną składają się pozycje podlegające bezosobowemu, prawnie ustalonemu porządkowi nastawionemu na realizację danego celu.

Organizacja biurokratyczna opiera się na zasadzie hierarchii, tj. zwierzchnictwa i podporządkowania poszczególnych szczebli.

Podobne prace

Do góry