Ocena brak

Proszę wyjaśnić pojęcia władza i przywództwo oraz opisać formy ich występowania

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Władza jest to zdolność do wpływania na zachowanie innych. W układzie organizacyjnym władza występuje w 5 formach: władzy formalnej, władzy nagradzania, władzy wymuszania, władzy dzielenia, władzy eksperckiej.

Autorytet formalny: to władza gwarantowana hierarchią organizacyjną. Władza określona przez organizację i powierzona ludziom zajmującym określone stanowiska.

Władza nagradzania: to władza udzielania lub wstrzymywania nagród, takich jak podwyżki płac, premie, pochwały, awanse, uznanie i ciekawe prace.

Władza wymuszania: władza umożliwiająca wymuszenie stosowania się do wymagań środkami zagrożenia psychologicznego, emocjonalnego lub fizycznego. Dzisiaj przymus ogranicza się do słownej reprymendy, nagany na piśmie, zwolnienia dyscyplinarnego.

Władza odniesienia: to osobista władza oparta na utożsamianiu się, naśladownictwie, lojalność lub charyzmie. Władza ta ma charakter abstrakcyjny, może przyjąć charakter charyzmy.

Władza ekspercka: osobista władza przysługująca komuś z racji posiadanych informacji lub wiedzy fachowej.

Podobne prace

Do góry