Ocena brak

Proszę wskazać główne cechy kaskadowego cyklu życia systemu oraz przeprowadzić analizę jego wad i zalet

Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011

 1. Analiza potrzeb

 2. Specyfikacja systemu

 3. Projektowanie

 4. Programowanie

 5. Testowanie

 6. Integracja

 7. Adaptacja i modyfikacja

 8. Eksploatacja

 9. Dezaktualizacja

Zalety:

 1. Łatwość harmonogramowania i budżetowania

 2. Monitorowanie postępu

 3. Łatwość rozliczeń finansowych

 4. Realizacja sterowana dokumentami (ke?)

Wady:

 1. Narzucona ścisła kolejność faz

 2. Wysoki koszt błędów ze wczesnych faz

 3. Problemy z wprowadzaniem zmian

 4. Długa przerwa w kontaktach z klientem

Podobne prace

Do góry