Ocena brak

Proszę scharakteryzować odbiorców kultury masowej

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Kulturę tę charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu , eksterytorialność i szeroki zakres oddziaływania oraz bardzo liczna i zróżnicowana masa odbiorców. Odbiorców treści kulturalnych, którzy są przeważnie krótkotrwałą i luźno połączoną zbiorowością o wspólnych zainteresowaniach .

W przypadku kultury masowej mamy do czynienia z publicznością rozproszoną, w przeciwieństwie do widowisk kultury ludowej, której odbiorcy tworzą publiczność zebraną na wyraźnie ograniczonej i często zamkniętej przestrzeni.

Publiczność kultury masowe j nazywamy pośrednią, bo powstaje za pośrednictwem prasy, internetu, radia i telewizji, a nie drogą fizycznego zbliżenia. Jest ona ponadto heterogeniczna społecznie i przestrzennie zróżnicowana.

Podobne prace

Do góry