Ocena brak

Proszę scharakteryzować grupy formalne

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Podział grup na formalne i nieformalne ściśle łączy się z zadaniem (celem) grupy i jej instytucjami, a przede wszystkim z organizacją grupy. Podstawowym elementem konstytuującym grupę społeczną jest zadanie wymuszające wytworzenie się odpowiedniej organizacji, której z reguły towarzyszy odpowiedni rodzaj instytucji i kontrola wewnętrzna. Instytucje te i kontrola mogą być niekiedy wysoce sformalizowane bądź mieć wybitnie spontaniczny i nieformalny charakter.

W społecznej rzeczywistości często spotyka się grupy, które mają wiele cech upoważniających badaczy do zakwalifikowania pewnych grup do formalnych i nieformalnych. Wszelkie grupy społeczne są żywymi organizmami ciągle zmieniającymi swoje elementy. Z badań wynika, że po pewnym czasie przekształca się w grupę o przewadze więzi personalnej. Grupy formalne mogą stopniowo upodabniać się do grup nieformalnych i odwrotnie.

Podobne prace

Do góry