Ocena brak

Proszę scharakteryzować cele i zadania grupy jako podstawę trwania grupy

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

O grupie społecznej możemy mówić przede wszystkim wówczas, gdy pewna zbiorowość ma do zrealizowania wspólny cel (lub cele), którego osiągnięcie wymaga zbiorowego i skoordynowanego działania. Wspólnota celu jest kluczowym czynnikiem kreującym grupę społeczną. Prawie każda grupa społeczna posiada takie cechy ją konstytuujące, jak:

1) przynajmniej trzech członków, którzy mają określony rodzaj członkostwa, odpowiedni wzór fizyczny i moralny oraz wynikającą z tego członkostwa funkcję zwaną też rolą;

2) identyczność czyli odrębność od innych grup i różnych zbiorowości

3) ośrodki skupienia;

4) zadania i cele;

5) organizację grupy utożsamianą ze strukturą, w której istotne są takie jej składniki jak pozycja, rola i władza.

Do góry