Ocena brak

Proszę przedstawić koncepcję dowodu elektronicznego

Autor /Sobieslaw Dodano /29.12.2011

Dowód elektroniczny (cyfrowy) to dowolny: sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane, które mogą być użyte w celu udowodnienia:

kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego lub w jaki sposób dopuścił się czynu niezgodnego z prawem

Podobne prace

Do góry