Ocena brak

Proszę podać definicję kultury

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

Pojęci kultura pochodzi od słowa łacińskiego ‘cultura agri’ co oznaczało uprawę i uszlachetnianie roli . W sensie naukowym oznacz ona określone klasy przedmiotów , zjawisk i procesów. W sensie filozoficznym przez kulturę rozumie się to wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji i działalności ludzkiej . Kultura, oprócz tego szerokiego ujęcia , często jest pojmowana węziej .

Termin ten wówczas obejmuje wytwory działalności ludzkiej , zwane wyższymi , które wytworzona niejako bezinteresownie czyli za względu na ich autoteliczne znaczenie. Wytworami takimi są: nauka, sztuka, literatura, religia, moralność, prawo, idee polityczne i społeczne , zwane wytworami ducha, które nie są konieczne, tak jak wytwory pracy fizycznej, do zaspokojenia biologicznych potrzeb człowieka.

Podobne prace

Do góry