Ocena brak

Proszę opisać parametry obrazu

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Tekst i rysunki wykorzystywane w prezentacji muszą być rozpoznawalne z każdego miejsca Sali. Przydatne do tego mogą być zalecenia:

Grubość linii- obliczyć można wg wzoru d= 2%ob, przy czy b oznacza szerokość obrazu. Tak, więc dla obrazu o szerokości 2m grubość linii powinna wynosić 4 mm. Te same zasady odnoszą się do wyświetlanego obrazu np. foliogramów i fazeogramów, z tą różnicą, że b oznacza szerokość folii np. dla typowej folii o rozmiarach A4 grubość linii wynosi 0,6 mm;

Wysokość liter obliczyć można wg wzoru h=2%b(szerokość obrazu). Tak, więc dla obrazów o szerokości 2m wysokość liter powinno wynosić 4 cm. Te same zasady dotyczą wyświetlanego obrazu np. na foliogramach i fazogramach, z tą różnicą, że b oznacza szerokość folii np. dla typowej folii o rozmiarach A4 wysokość liter to 6 mm.

Dobre rozpoznawanie barwnych elementów rysunku czy tekstu wymaga by były większe w stosunku do elementów w czerni o mnożnik.

Czerwony- 1,25 (dla A4 grubość linii 0,75 mm a wysokość liter 7,5 mm)

Niebieski- 1,25 (A4- grubość linii 0,75 wysokość liter 7,5mm)

Żółty- 1,5 (A4 grubość linii 0,9 mm a wysokość liter 9mm)

Wyrazistość przygotowanego materiału można ocenić z odległości Dmax=6b przy czym b oznacza szerokość kartki. Tak, więc materiał o rozmiarach A4 można oceniać ustawiając go w odległość 6x30 cm=180 cm lub sprawdzić „tekstem podłogowym”, czyli kładąc go na podłodze. Wyrazistość jest zadawalająca, gdy normalnie widząca osoba potrafi rozróżnić szczegóły rysunku i przeczytać tekst

Dla zapewnienia wyrazistości (przeźroczystości) materiału z tekstem proponuje się by:

- w jednej linii pisać nie więcej niż 7 słów;

- na jednym arkuszu (papieru, folii, slajdu) umieszczać nie więcej niż 9 linii tekstu

- szczególnie ważne elementy obrazu lub tekstu należy wykonać odpowiednio większe.

Podobne prace

Do góry