Ocena brak

Proszę opisać funkcje informacyjne oraz selekcyjną ewaluacji wiedzy uczniów

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Znaczenie kontroli wiedzy jej oceny w procesie nauczania

Widza to zbiór (system) wiadomości i powiązanych z nimi umiejętności uczniów. Kontroli i będące jej efektem ocenie jak rozumianej wiedzy, można przypisać dwie funkcje: informacyjna lub selekcyjną.

→Funkcje informacyjne- ze względu na adresatów, których dotyczą:

1. Uczeń - ocena informuje ucznia (również jego rodziców), które wiadomości są przez niego opanowane a które nie, jaki jest stopień opanowania treści. Ocena wpływa na sferę motywacyjną ucznia. Świadomość ewentualnych braków wiedzy pozwala uczniowi na jej uzupełnienie. Dotyczy to zwłaszcza braków wskazanych przez nauczyciela, których uzupełnienie jest niezbędne w dalszym zdobywaniu wiedzy z zakresu informatyki i technologii informacyjnej oraz skorelowanych z nimi treściowo innych przedmiotów szkolnych.

2. Nauczyciel oraz szkoła (informuje nauczyciela o efektach jego pracy dydaktycznej, dzięki analizie ocen może on wnioskować o stopniu osiągnięcia zamierzonych celów kształcenia, a także wprowadzić odpowiednie korekty w działaniach dydaktycznych. Korekty te mogą dotyczyć metod i form nauczania, organizacji pracy, a nawet form kontroli wiedzy.

Funkcja selekcyjna oceniania wiąże się z oczekiwaniami społeczeństwa w kwestii udzielenia pomocy przez szkolnictwo w dokonaniu selekcji ludzi dopełnienia przez nich ról społecznych i zawodowych, w praktyce, na każdym szczeblu edukacji występuje konieczność podjęcia decyzji, co do dalszych losów uczniów.

Oceny decydują o tym, czy uczeń weźmie udział w eliminacjach do konkursów przedmiotowych i olimpiad, czy otrzyma nagrodę np. dyrektora szkoły, czy uzyska promocję do następnej klasy itp. Mogą także okazać się przepustką do szkół wyższych, w których podstawowym kryterium naboru są tzw. konkursy świadectw. W wieku krajach oceny decydują o miejscu ucznia czy studenta w rankingu absolwentów, a to z kolei wpływa na jego 1-szą pracę i przebieg awansu zawodowego.

Podobne prace

Do góry