Ocena brak

Proszę omówić SaaS jako model cloud computing

Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011

Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) to jeden z modeli Cloud computing, polegający na dystrybucji oprogramowania gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta.

Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy.

Podobne prace

Do góry