Ocena brak

Proszę omówić rolę oraz możliwości i zalety modułu zaawansowanego planowania i optymalizacji APO w łańcuchu dostaw SCM

Autor /Sobieslaw Dodano /29.12.2011

Możliwości:

 1. Współpraca zespołów podczas prognozowania

 2. Zarządzanie cyklami życia produktów

 3. Planowanie produkcji

 4. Prognozowani popytu

 5. Przeprowadzanie analizy przyczynowej

 6. Monitor alarmów

Zalety:

 1. Skracanie cyklu harmonogramowego

 2. Planowanie i optymalizacja transportu

 3. Zmniejszanie poziomów zapasów

 4. Analiza i ocena zamówień

 5. Itd..

Podobne prace

Do góry