Ocena brak

Proszę omówić poszczególne sposoby postrzegania informacji w ekonomice informacji

Autor /Sobieslaw Dodano /29.12.2011

Informacja w ekonomice informacji jest postrzegana jako:

- czynnik produkcji (przedsiębiorstwa dzięki informacjom z rynku o wielkości podaży mogą zaplanować wielkość produkcji)

- zasób ekonomiczny ( informacja decyduje o rozwoju społeczeństwa i gospodarki)

- towar (informacja jako przedmiot transakcji na rynku)

- produkt (informacja jako produkt procesu informacyjnego)

- dobro konsumpcyjne (społeczeństwo potrzebuje informacji, uczeń, student)

- dobro publiczne (społeczeństwo funkcjonuje oparciu o informacje)

- infrastruktura gospodarki (infrastrukturę informacyjną gospodarki narodowej tworzą zasoby i systemy informacyjne, które warunkują funkcjonowanie innych zasobów oraz systemów społecznych i gospodarczych)

Podobne prace

Do góry