Ocena brak

Proszę omówić iteracyjne modele cyklu życia systemu na przykładzie modelu przyrostowego

Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011

  1. Analiza i rozpoznanie potrzeb tworzone dla całości systemu.

  2. Podział na moduły wynikiem świadomego projektowania architektury

  3. Wszystkie fazy są powtarzane w każdej iteracji z różnym natężeniem (początkowo nacisk na specyfikację wymagań, później na programowanie lub wdrożenie)

  4. Ciągły kontakt z klientem, prezentacja rezultatów

Podobne prace

Do góry