Ocena brak

Proszę naszkicować i opisać związki występujące w modelu związku encji (relacyjne bazy danych)

Autor /Sobieslaw Dodano /29.12.2011

  1. Związek ogólny niesprecyzowany: Student (ma zajęcia) <-->Wykładowca (uczy)

  2. Związek 1 do 1: Pracownik kieruje tylko jednym działem. Dział ma tylko jednego pracownika. Pracownik <--> Dział

  3. Związek 1 do wielu: Pracownik może kierować wieloma działami. Dział może mieć tylko jednego pracownika. Pracownik <--> Działy

  4. Związek wiele do wielu: Pracownik może kierować wieloma działami. Działy mogą mieć wielu pracowników. Pracownicy <--> Działy

  5. Związek rekursywny: Pracownik może być podlegać innemu pracownikowi lub być kierownikiem dla innego pracownika. Pracownik <-->Pracownik

Podobne prace

Do góry