Ocena brak

Prostka brązowawa

Autor /Ariel Dodano /31.01.2012

Wygląd: rozpiętość skrzydeł 4 cm. Zarówno skrzydła przednie, jak i tylne są dobrze wykształcone. W czasie lotu połączone są rzędem haczyków i działają jako funkcjonalna całość. Wśród chruścików jest wiele gatunków, które chętniej biegają niż latają.

Chruściki są blisko spokrewnione z motylami, jednak w odróżnieniu od tych ostatnich ich skrzydła pokrywają włoski, a nie łuski. Samice są wyraźnie większe od samców. W ciągu dnia chruściki siedzą spokojnie i ożywiają się dopiero wieczorem. Przebywają w pobliżu wody, ponieważ w niej żyją ich larwy. Larwy wielu gatunków chruścików chronią swoje miękkie odwłoki w kunsztownie zbudowanych pochewkach - domkach. Często znacznie łatwiej oznaczyć gatunek chruścika po charakterystycznej budowie domku niż po postaci dojrzałej.

Do budowy domku larwa wykorzystuje gałązki, kamyki, małe muszle ślimaków i wiele innych znajdowanych na dnie przedmiotów. Z ponad 6000 żyjących na świecie gatunków chruścików w niniejszym leksykonie mogliśmy przedstawić tylko dwa. W środkowej Europie wiele gatunków chruścików występuje pospolicie. W celu ich prawidłowego oznaczenia należy posłużyć się literaturą fachową bądź poprosić specjalistę o sprawdzenie naszych oznaczeń.  

Środowisko: wilgotne miejsca z roślinnością krzewiastą, ogrody, parki, łęgi nadrzeczne. Larwy żyją w wodzie.

Występowanie: Europa.

Liczebność: latem często bardzo licznie. W ciepłe wieczory roje chruścików „tańczą" nad powierzchnią wody, przy czym jedne gatunki występują nad szybko płynącymi wodami, inne nad zbiornikami wody stojącej. Wiele gatunków chruścików może żyć tylko w czystej wodzie i te stają się coraz rzadsze wraz z postępującym zanieczyszczeniem wód.

Rozród: patrz szczeciowłos jesienny.

Uwagi: larwy niektórych gatunków żywią się pokarmem roślinnym w postaci glonów i drobnych roślin. Inne, jak wodosówki (Hydropsy-che), budują sieci łowne, w które wpadają małe zwierzęta, zjadane przez larwy. Niektóre larwy, m.in. z rodzaju otwornica (Rhyacophila) i właśnie wodosówki nie budują domków.

Podobne prace

Do góry