Ocena brak

Propozycje Tworzenia federacji Regionalnych

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Jeden z pierwszych inicjatorów federacji regionalnej- czeski polityk Tomas Masaryk (1850-1937)

W latach 1917-18 wysunął plan związku narodów Europy Środkowo Wschodniej: Polaków, Czechów,  Słowaków, Rumunów i Węgrów, od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne.

1918- Manifest filadelfijki-> idea zrzeszenia wolnych narodów byłej monarchii Austrio- Węgierskiej.

W Polsce podobne idee tworzył Józef Piłsudski. Jego zamysłem było to, żeby Polska była centralnym państwem federacji, stanowiącej barierę pomiędzy Rosja, a Niemcami.

Najstarsze doświadczenia integracyjne posiadały kraje Skandynawskie, reprezentujące wspólne tradycje współdziałania. Już w okresie 1389- 1520 Dania, Norwegia  i Szwecja tworzyły Unię. Kraje Skandynawskie przyznawały sobie wzajemne koncesje, niedostępne dla państwa spoza tego kręgu.

Jesienią 1930 roku narodziła się w Oslo nowa forma regionalnego współdziałania w zakresie stabilizacji cen w handlu wzajemnym. Do porozumienia w Oslo przystąpiły państwa Skandynawskie ( Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia) plus Belgia , Holandia i Luksemburg.

1921- umowa o utworzeniu unii ekonomicznej Belgii i Luksemburgu

- wprowadzenie  swobodnego przepływu kapitału, osób, towarów  i usług,

- zniesienie ceł w obrocie wewnętrznym,

- wspólnie zewnętrzna tabela celna,

- stała koordynacja polityki gospodarczej, finansowej i socjalnej,

- wspólne akcje wobec krajów trzecich.

Najpoważniejszy projekt wysunął w 1932 roku Andre Tardieu przewidujący politykę gospodarczą

państw naddunajskich: Austrii, Węgier, państw małej Ententy.

                            ETAP I:

  - wprowadzenie ceł preferencyjnych,

  - przeciwdziałanie dążeniom niemieckiego kapitału i władz państwowych do zdominowania tego regionu.

Z inicjatywy czechosłowackiego ministra spraw zagranicznych- Eduarda Benesa rozwinięto plan konsolidacji Małej Ententy i  16 lutego 1933 roku w Genewie podpisano Pakt Organizacyjny tego ugrupowania. Na jego podstawie powołano: Organ Kierowniczy- Stała Rada i Radę Gospodarczą.

1934- powstanie nowego ugrupowania na płd Europie, łączące Grecję , Jugosławię, Rumunię i Turcję

-   Ententa Bałkańska.

W 1932 roku autorzy austriaccy zaproponowali zastąpienie niemieckiej idei „Mitteleuropy „ koncepcją „Międzyeuropy”. Przewidywała ona objęcie obszarów środka Europy ścisłą współpracą  małych państw leżących między Niemcami a Rosją. Zwolennicy tego ugrupowania szukali warunków do samowystarczalności gospodarczej centrum Europy. Planem tego ugrupowania było tworzenie federacyjnych form współżycia.

Podobne prace

Do góry