Ocena brak

Propozycja analizy bytu ludzkiego według V. Frankla

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Według Frankla , człowiek jest jednością , która napędzana jest przez wartości , a nie przez popędy.

Byt ludzki napełnia się sensem dzięki temu , że urzeczywistniamy wartości.

Pomimo , iż człowiek jest jednością można na niego spojrzeć z różnych perspektyw:

SOMATYCZNY

PSYCHICZNY

NOETYCZNY

SOMATYCZNY-oznacza , że człowiek jest istota cielesną , że człowiek pokazuje się na zewnątrz, tak jak jego ciało.

PSYCHICZNY-oznacza to , że człowiek jest istotą , która myśli , odczuwa.

NEOTYCZNY-( duchowy) . Jest on kluczowy dla człowieka , ponieważ charakteryzuje go jako kogoś niepowtarzalnego w łańcuchu ewolucji.

Ten wymiar charakteryzuje tylko człowieka.

Niw ma możliwości zrozumienia wymiaru somatycznego, czy psychicznego bez zrozumienia wymiaru noetycznego.

Organizm psychofizyczny , który człowiek posiada jest narzędziem ekspresji działania wymiaru neotycznego.

Frankl porównuje te trzy wymiary do :

1) fortepianu,

2) pianisty,

3) utworu muzycznego.

Ciało i psyche daje możliwość realizacji ducha. Utwór muzyczny jest tutaj najbardziej istotny. Nie jesteśmy w stanie przedstawić utworu muzycznego jeśli nie posiadamy fortepianu.

Fortepian tj. ciało na którym gra psyche , czyli pianista , a duch to utwór muzyczny.

Podobne prace

Do góry