Ocena brak

PROPORCJONALNY SYSTEM WYBORCZY - JEGO ZALETY I WADY

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

System proporcjonalny stwarza dużą możliwość manipulacji wyborczych, daje możliwość zabezpieczenia interesu. Bardzo często tworzy się tzw. lista ogólnopaństwowa, polegająca na tym, że wybiera się do wspólnej puli mandatów w parlamencie określoną liczbę mandatów i poleca się obsadzanie ich z list ogólnopaństwowych. Z mandatów nieobsadzonych tworzy się listę ogólnopaństwową i dzieli się je w skali całego kraju między poszczególne ugrupowania.

Systemy podziału mandatów mogą działać na korzyść ugrupowań większych, mimo iż formalnie są podziałami proporcjonalnymi:

- system d’Hondta- sprzyja ugrupowaniom najsilniejszym, w szczególności, jeśli I partia jest silna, a inne są słabe. Polega na tym, że liczbę oddanych w okręgu wyborczym głosów na każdą z list dzieli się kolejno przez 1,2,3 itd. aż do uzyskania tylu ilorazów, które odpowiadają liczbie mandatów przypadających na okręg. Ilorazy te szereguje się poczynając od największego. Następnie między te ilorazy tak uszeregowanych list, które przekroczyły klauzulę zaporową, rozdziela się mandaty. Partia najsilniejsza uzyska najwięcej mandatów, partia słabsza mniej.

- system Saint Legue- jest stosowany w państwach skandynawskich. Jest to pewna odmiana systemu d’Hondta. Są 3 warianty. W wariancie I dzieli się przez liczby nieparzyste 1,3,5,7 itd., w wariancie II dzieli się przez 1,3; 1,5; 1,7; a potem przez 3,5,7, III wariant polega na utworzeniu bazy i bazą tą jest wynik. System ten był kiedyś stosowany w Polsce w wyborach samorządowych.

- system dzielnika wyborczego- polega na tym, że głosy dzielimy przez 5 (liczbę mandatów) i uzyskujemy dzielnik wyborczy. System ten promuje partie słabsze.

Podobne prace

Do góry