Ocena brak

Promulgacja ustawy

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Po zakończeniu postępowania w Senacie (i ewentualnie – po raz drugi w Sejmie) Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi. Podpisanie ustawy określa się mianem promulgacji.

Art. 122 ust. 2 K przewiduje, że Prezydent podpisuje ustawę w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia przez Marszałka Sejmu. Termin ten ulega skróceniu do 7 dni w odniesieniu do ustawy budżetowej i ustawy o prowizorium budżetowym (art. 224 ust. 1) oraz w odniesieniu do ustaw, które zostały uchwalone w trybie pilnym (art. 123 ust. 3).

Podpisanie ustawy jest obowiązkiem Prezydenta. Dotyczy ono zawsze całej ustawy; poza sytuacją, o której mowa w art. 122 ust. 4 zd. 2. Prezydent może skorzystać z przysługujących mu procedur zakwestionowania ustawy (weto ustawodawcze – zawieszające, albo skierowanie ustawy do TK). Obowiązek podpisania ustawy nabiera charakteru bezwzględnego z upływem wspomnianego wyżej terminu – powstrzymanie się wówczas od podpisania ustawy stanowiłoby delikt konstytucyjny, za który Prezydent mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed TS.

Prawnym skutkiem podpisania ustawy jest powstanie obowiązku zarządzenia jej ogłoszenia. Ogłoszenia ustawy dokonuje Prezes Rady Ministrów i dopiero wtedy możliwe staje się jej wejście w życie.

Podobne prace

Do góry