Ocena brak

Promocja sprzedaży (sales promotion)

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

  1. Promocja sprzedaży (sales promotion) – Jest to krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu1. Promocja sprzedaży jest określana przez niektórych autorów jako promocja pomocnicza, nabiera większego znaczenia w fazie dojrzałości oraz w fazie spadku cyklu życia wyrobu.

Na wyższych szczeblach dystrybucji pewne formy tego działania są stosowane powszechnie. W tej formie działalności promocyjnej jest trudno określić definicję, niektórzy autorzy traktują to pojęcie bardzo szeroko i określają je jako wszelką działalność promocyjną z wyjątkiem reklamy2. Jednakże zdecydowana większość określa je jako „inne formy promocji marketingowej oprócz reklamy, akwizycji, public relations”3.

Promocja sprzedaży ma zachęcić do dokonania konkretnego zakupu poprzez wywołanie u konsumenta reakcji impulsowej. Istotę promocji sprzedaży stanowi dostarczenie nabywcy dodatkowej wartości, która zwiększa stopień atrakcyjności nabywanego towaru.

Ogólnym zadaniem tej formy promocji jest zachęcenie do zakupu określonego towaru i powtórzenia zakupu, ale także zachęcenia do wejścia i dokonywania zakupów w danym punkcie sprzedaży. Oddziaływanie na nabywców ma w tym przypadku charakter bezpośredni, a większość działań z tego zakresu dokonuje się w miejscu sprzedaży.

Wraz ze wzrostem kosztów reklamy można zauważyć zwiększenie zainteresowania promocją sprzedaży. W USA wydatki na promocję sprzedaży wynoszą tyle samo co na reklamę4. Promocja sprzedaży może być skierowana do konsumentów lub pośredników. Efekty promocji sprzedaży są natychmiastowe, ale krótkotrwałe.

Do podstawowych form popierania sprzedaży zalicza się:

  1. sprzedaż premiową w formie opustów cenowych lub wręczania dodatkowych jednostek towaru, także innych towarów lub przedmiotów o niewielkiej wartości (drobne gadżety reklamowe),

  2. rozdawanie bezpłatnych próbek towaru,

  3. załączanie do opakowań jednostkowych towaru bonów premiowych, które upoważniają do dodatkowej premii,

  4. przyrządzanie w obecności klientów przy użyciu oferowanego sprzętu gospodarstwa domowego lub składników będących przedmiotem popierania sprzedaży i częstowanie nimi klientów znajdujących się w sklepie,

  5. zachęcanie do zbierania ogłoszeń reklamowych firmy zamieszczanych w lokalnej prasie, upoważniających do uzyskiwania nieznacznych opustów cenowych przy zakupie danego towaru,

  6. kupony wręczane przez daną sieć sprzedaży przy zakupach o większej wartości upoważniające do zniżek w przypadku powtórzenia zakupu,

  7. zachęcanie do wejścia i uprzyjemnienia pobytu w danym miejscu sprzedaży przez szeroko otwarte drzwi, puszczanie przebojów muzycznych, rozpylanie przyjemnych zapachów,

  8. odpowiednie ustawienie stoisk z różnymi towarami w dużych marketach wielobranżowych.

Większość akcji z zakresu popierania sprzedaży przeprowadzana jest z inicjatywy danej sieci sprzedaży. Koszty popierania sprzedaży są stosunkowo niskie. Wlicza się je do kosztów produkcji lub dolicza do ceny detalicznej. Skuteczność tej formy zależy od konkurencji.

 

Podobne prace

Do góry