Ocena brak

PROMOCJA A DYSTRYBUCJA

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Dystrybucja – jest częścią marketingu, na którą składają się wszystkie działania związane z fizycznym przepływem od ich wytwórcy do docelowego konsumenta lub użytkownika.

W strategii marketingowej usług dystrybucja jest instrumentem wykorzystywanym w celu tworzenia warunków realizacji usług dogodnych dla klienta pod względem miejsca, czasu i formy. Do kluczowych środków dystrybucji usług należą kanały dystrybucji, gęstość i lokalizacja sieci usługowej oraz technika sprzedaży usług.1

Istotnym warunkiem skuteczności promocji w kształtowaniu zadań dystrybucyjnych przedsiębiorstwa jest synchronizacja komunikacji z zaopatrzeniem poszczególnych ogniw kanału dystrybucji.

1 J. Altkorn i T. KramerLeksykon Marketingu”, PWE, Warszawa 1998, s.235

Podobne prace

Do góry