Ocena brak

Promocja

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Promocjajest to zjawisko które można zdefiniować jako oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do działania zgodnego z intencjami nadawcy.

 

Promocja oznacza wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Za jej pomocą rozwiązuje się sprawy dotarcia z informacją o produkcie do grupy potencjalnych odbiorców oraz nakłonienie ich do zakupu towarów.

Działania promocyjne są zazwyczaj niezbędne w projekcie inwestycyjnym, po pierwsze dla wprowadzenia nowego produktu na rynek, a po wtóre dla utrzymania pozycji rynkowej i osiągnięcia długookresowych celów przedsięwzięcia. W stadium feasibility powinny zostać określone środki promocyjne potrzebne dla uzyskania założonych wielkości sprzedaży i przewidywane koszty promocji.

Głównym celem promocji jest zmniejszenie dystansu miedzy oferowanym produktem a klientem.

Dystans ten należy ograniczyć do minimum poprzez :

  1. informowanie klientów o możliwych rodzajach produktów,

  2. informowanie o miejscu i czasie oferty produkcyjnej, handlowej, sprzedażowej,

  3. informowanie o zróżnicowanych formach sprzedaży,

  4. zwiększenie skłonności klientów do dokonywania ponownych zakupów określonych rodzajów produktów.

Przedsiębiorstwa (firmy) komunikują się z rynkiem nie w sposób jednorodny, lecz zróżnicowany.

Dla nawiązania tego kontaktu przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest najpierw rozpoznanie potrzeb, następnie trafienie w potrzeby potencjalnych odbiorców, wreszcie nakłonienie ich do zakupu danego produktu (usługi).

Zakres przedmiotowy i podmiotowy tej działalności zależy od różnych czynników. Są to między innymi rodzaj sprzedawanego produktu (usługi), atrakcyjność, charakter rynku, dystrybucja, cena, wielkość sprzedaży oraz istnienie konkurencji.

Podobne prace

Do góry