Ocena brak

Promieniowanie słoneczne

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Około 30% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę, 20% jest przez nią pochłania­ne, a tylko 50% energii dociera do powierzch­ni ziemi.
Wiele pożarów w gorących regionach Ziemi jest wywołanych przez ogniskowanie promie­ni słonecznych w porannej rosie. Już 400 lat p.n.e. Grecy wykorzystywali promienie słoneczne, skupione w szklanej kuli wypełnio­nej wodą, do rozniecania ognia. Chińczycy, 200 lat p.n.e., wykorzystywali zakrzywione zwierciadła do skupiania promieni słonecz­nych.
W nowoczesnych kuchenkach słonecznych skupiane promienie służą do podgrzewania żywności. Zakrzywiony koncentrator ognisku­je promienie słoneczne na produktach. Niektó­re kuchenki, zamiast zakrzywionego zwiercia­dła, wykorzystują płaskie reflektory, ustawio­ne pod odpowiednim kątem.
Podobna technika jest stosowana w piecach przemysłowych. W Mont Louis, we Francji wielopiętrowa konstrukcja małych reflekto­rów, odpowiednio ustawionych, tworzy gigan­tyczne, zakrzywione zwierciadło. W punkcie skupienia uzyskuje się temperaturę do 3000°C - właściwą do obróbki wielu metali.

Podobne prace

Do góry