Ocena brak

Promieniowanie ciepła

Autor /hanula Dodano /12.04.2013

Jest to proces przenoszenia ciepła polegający na emisji i absorpcjienergii promienistej jaką jedno ciało przekazuje drugiemu przez warstwyprzepuszczalne lub próżnię. Promieniowanie cieplne pod względemfizycznym jest częścią promieniowania elektromagnetycznego w zakresipodczerwieni. Przyczyną promieniowania podczerwonego jest wzbudzenietermiczne atomów i cząstek ciała emitującego.Spośród fal elektromagnetycznych przenoszących energię cieplną znaczeniemają promienie widzialne o długości fal 0,4 — 0,8 /nn, a zwłaszczapromienie podczerwone w zakresie długości fal 0,8 — 40 /im.

Podobne prace

Do góry