Ocena brak

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

W 1896r. uczony francuski Henryk Becquerel wykrył niewidoczne dla oka, bardzo słabe promieniowanie wysyłane przez preparaty zawierające uran.Ciała, które wysyłają promieniowanie zaobserwowane przez Becquerela nazwano ciałami promieniotwórczymi lub radioaktywnymi.

Promieniowanie wysyłane przez pierwiastki radioaktywne mają następujące cechy:

1.Zaczerniają kliszę fotograficzną.

2.Wywołuje działanie chemiczne: pod wpływem tego promieniowania tlen zamienia zamienia na ozon; woda,chlorowodór ulega rozkładowi.

3.Wywołuje luminescencję niektórych substancji np.siarczku cyjanku.

4.Pierwiastki promieniotwórcze stałe wysyłają ciepło, w stanie czystym świecą w ciemności. REAKTOR

JĄDROWY

Neutrony wyzwolone podczas rozszczepienia jądra uranu 235U tzw. neutrony wtórne, maja prędkość dużo większą od neutronów wywołujących rozszczepienie.I te neutrony wtórne również mogą wywołać rozszczepienie innych jąder uranu,dzięki temu powstają nowe neutrony zdolne do bombardownia dalszych jąder uranu i w ten sposób może powstać nie zanikająca reakcja, zwana łańcuchową.

Urządzenie zawierające materiał ulegający rozszczepieniu i materiał nierozszczepialny, tworzą układ, w którym można wytworzyć reakcję łancuchową w sposób kontrolowany , nazywa się reaktorem jądrowym.).Pierwszy reaktor uranowy o mocy 200 watów został zbudowany w roku 1942 pod kierunkiem

Enrico Fermiego w Chicago.

Podstawowymi elementami reaktora są:

-paliwo jądrowe (uran , pluton)

-moderator,który służy do spowalniania neutronów,neutrony zderzają się sprężyście z jądrami lekkich pierwiastków i są spowalniane,moderatorem może być:grafit,beryl a także zwykła woda.

-substancja chłodząca(woda,powietrze,wodór)

-reflektor jest osłona rdzenia reaktora,jego celem jest zwiększenie strumienia neutronów w zewnętrznych częsciach rdzenia

-osłona betonowa

-kanały do wprowadzania substancji,które mają być napromieniowane

-pręty regulacyjne i pręty bezpieczeństwa zbudowane są z substancji pochłaniających neutrony(bor,kadm)

- pręty regulacyjne służą do precyzyjnej zmiany strumienia neutronów, poprzez odpowiednie zanurzenie prętów  regulacyjnych można nastawić reaktor na odpowiednią moc

- pręty bezpieczeństwa mają za zadanie całkowite przerwanie reakcji łańcuchowej podzczas sytuacji awaryjnej.

Cały rdzeń reaktora zanurzony jest w chłodziwie,którego zadaniem odprowadzaniem ogromnych ilości ciepła powstających podczas pracy reaktora.

Reaktor służy do otrzymywania nowych pierwiastków i sztucznych izotopów promieniotwórczych.

Podobne prace

Do góry