Ocena brak

Prokura w p. gospodarczym

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Jest rodzajem pełnomocnictwa , jakie może być udzielone przez spółki prawa handlowego, podobnie jak pełnomocnictwo regulowane jest przepisami kodeksu handlowego i nie stwarza obowiązku działania po stronie prokurenta. Daje ona jedynie upoważnienie do działania w imieniu spółki. Od zwykłego pełnomocnictwa rożni się szerszym zakresem możliwości dokonywania decyzji, upoważnia do wszystkich decyzji sądowych i poza sądowych ( np.: kontrola towaru , odbiór towaru)

Prokury udziela spółka przez pisemne upoważnienie, nie może ona być przeniesiona z jednej osoby na drugą i może ona być a każdej chwili odwołana przez spółkę, wszystkie zmiany dotyczące prokury muszą być odnotowane w rejestrze.

Podobne prace

Do góry