Ocena brak

PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

 

Projektowanie stanowisk pracy polega na określeniu zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie.

W ramach projektowania stanowiska pracy mamy do czynienia bezpośrednio ze specjalizacją stanowisk pracy. Określa ona zakres podziału ogólnych działań i zadań na mniejsze składowe (np. kierownik specjalizuje się tylko w księgowości). Specjalizacja rośnie wraz ze wzrostem organizacji.

 

Do podstawowych zalet przemawiających za specjalizacją stanowisk pracy należą:

 

 • Krótszy czas przechodzenia z jednego miejsca roboczego w inne

 • Pracownicy osiągają większą wprawę w tym co robią

 • Łatwość opracowania nowoczesnego sprzętu, ze względu na jego znajomość przez specjalistę

 

Wśród wad wymienia się: znużenie, monotonię, pogorszenie jakości pracy.

By przeciwdziałać negatywnym skutkom specjalizacji zaproponowano kilka podejść konstrukcyjnych.

Wśród nich należy wymienić:

 •  
  • Rotacja między stanowiskami pracy → zakłada systematyczne przechodzenie pracowników z jednego stanowiska roboczego do drugiego; obecnie wykorzystana do szkolenia pracowników

  • Rozszerzenie stanowiska pracy → pracownicy otrzymują większą liczbę zadań do wykonania

  • Wzbogacenie stanowiska pracy → zwiększa się liczbę zadań wykonywanych przez pracowników oraz osobisty jego wkład w jej wykonanie; ogólniej polega ono na przekazaniu pracownikom części swoich uprawnień, powodując jednocześnie wzrost odpowiedzialności za wykonywaną pracę

  • Podejście od strony cech stanowiska pracy → uwzględnia się w niej zarówno system pracy jak i preferencje pracowników; zyskała ona współcześnie największe uznanie i cieszy się największym powodzeniem. W podejściu tym rozważa się pięć podstawowych aspektów:

 1.  
  1. zróżnicowanie kwalifikacji

  2. zakres w jakim pracownik wykonuje część łącznej pracy

  3. znaczenie badania wykonywanego i jego ranga

  4. zakres kontroli nad sposobem wykonywania pracy

  5. sprzężenie zwrotne, czyli zakres w jakim pracownik potrafi ocenić jakość wykonywanych zadań

 

Tworzy się także zespoły robocze – są to grupy pracowników projektujące własny system pracy, wykorzystany do wzajemnie powiązanych ze sobą zadań.

 

Podobne prace

Do góry