Ocena brak

Projektowanie dróg

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Gdy już poweźmie się decyzję, jakie rejony ma połączyć przyszła autostrada, należy szczegółowo wytyczyć jej przebieg. Tam gdzie to możliwe au­tostrada powinna omijać centra miast, tereny cen­ne przyrodniczo lub krajobrazowo, dobre ziemie uprawne czy istniejące zakłady przemysłowe. Z reguły najpierw sporządzane jest kilka ogólnych planów koncepcyjnych przebiegu autostrady i do­piero po dokładnym rozważeniu wszystkich za | i przeciw wybiera się jedną trasę i opracowuje szczegółowy projekt jej przebiegu.
Gdy przebieg trasy zostanie już ostatecznie, ustalony, przygotowuje się setki planów roboczych. Uwzględniają one, prócz konstrukcji samej o drogi, całą infrastrukturę, taką jak wiadukty, zjazdy, wielopoziomowe skrzyżowania autostrad, przepusty pod autostradą, mosty i wiele innych. Organizacja wszystkich niezbędnych robót jest na tyle skomplikowana, że używa się do tego celu specjalnych programów komputerowych.

Podobne prace

Do góry