Ocena brak

Projekt integrowanej technologii produkcji

Autor /Frobonereetup Dodano /07.08.2005


PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Gatunek seradela uprawna
Kierunek użytkowania na nasiona
Planowany poziom plonu 30t/ha
Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5
Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 niska
K2O niska
pH 5,5
Miejsce w zmianowaniu: ziemniak wczesny++/żyto/seradela uprawna
Uzasadnienie:
Przedplonem dla seradeli mogą być różne rośliny, a ich wybór zależy od terminu siewu. Nie powinno się wysiewać seradeli po seradeli. Najlepszymi przedplonami są okopowe na oborniku oraz żyto.

Odmiana: Igela
Uzasadnienie:
Odmiana wpisana do katalogu odmian roślin rolniczych w 2000 roku.
Opis botaniczny:
-roślina o półstojącym typie wzrostu i dużej liczbie rozgałęzień
-łodyga średniej długości, zabarwiona antocyjanem i słabo owłosiona
-liście jasnozielone, listki eliptyczne, średniej wielkości, słabo owłosione
-kwiatostan:
• Liczba kwiatów w kwiatostanie- pięć do siedmiu
• Barwa kwiatów- różowa
• Żyłkowanie płatków- średnie
• Termin kwitnienia- średni do późnego
-strąk- długi, szeroki, wygięty z liczbą członów od pięciu do siedmiu
(najczęściej sześć)
-termin dojrzałości- średni
Odmiana może być uprawiana w całym kraju. Źle znosi zbyt duże ilości wapna w glebie. Udaje się na glebach żytnich dobrych i słabych. Słabo kwaśnych i kwaśnych dostatecznie przewiewnych, a więc lżejszych pod warunkiem możliwości czerpania wody z opadów, lub z głębszych warstw gleby. Na nasiona siać po roślinach zbożowych w trzecim lub w czwartym roku po oborniku.
Może być użytkowana w plonie głównym, poplonach, mieszankach i jako wsiewka w żyto.
Odmiana średnio wczesna o dużej zielonej masie, dobrze odrastająca po ścięciu (w sprzyjających warunkach daje dwa pokosy o dużej zawartości białka).
Uprawa roli (przed zimą, wiosną), następstwo zabiegów i ich opis 1.Zespół upraw pożniwnych (pełny)
2.Zespół upraw przedzimowych
3.Zespół upraw wiosennych

Uzasadnienie:
1.ZESPÓŁ UPRAW POŻNIWNYCH (PEŁNY)
-zaleca się po przedplonach pozostawiających słomiaste resztki pożniwne wykonanie podorywki pielęgnacyjnej, kilkakrotnie używając brony niszczącej siewki chwastów, bronować należy w odstępach 15-20 dni. Podorywka głębsza jest niezbędna tylko wtedy, kiedy istnieje potrzeba odkrycia rozłogów chwastów, ich wysuszenia i wyciągnięcia sprężynowymi łapami kultywatora.
2.ZESPÓŁ UPRAW PRZEDZIMOWYCH
-orka przedzimowa w ostrą skibę wykonuje się w październiku lub listopadzie na głębokość 18-22 cm
3.ZESPÓŁ UPRAW WIOSENNYCH
-zaleca się wiosenną uprawę rozpocząć możliwie jak najwcześniej, gdy
narzędzia nie będą pogarszać struktury gleby. Zasadą jest uprawa płytka
(nie głębsza niż 5 cm). Należy użyć brony lub lepiej brony w agregacie z
wałem strunowym. Nie ma potrzeby użycia kultywatora, ponieważ zbyt
głębokie spulchnianie i przerwanie naturalnego podsiąku opóźnia
wschody i powoduje ich nierównomierność.

Siew (masa, termin, sposób technika): Rzędowy
Uzasadnienie:
MASA WYSIEU:
Obsada ziarniaków na 1m2xmasa 1000 ziaren (g) 475x4,0
Wartość użytkowa nasion (%) 95
MASA WYSIEWU= 20 kg/ha
Zaleca się wysiać 20 kg/ha materiału siewnego (strąki) seradeli uprawnej odmiany Igela. Na glebach kompleksu żytniego dobrego należy wysiać 475 ziarniaków na 1m2, przy masie tysiąca ziaren 4,0 gramów i wartości użytkowej 95%.
Siew rzędowy siewnikiem rzędowym. Rozstawa rzędów 20-25 cm, głębokość siewu 5 cm.
TERMIN SIEWU: (2 IV)
W uprawie na nasiona seradelę wysiewa się wczesną wiosną bez rośliny ochronnej, aby faza kwitnienia i dojrzewania nasion wypadła w okresie korzystnej pogody.

Nawożenie (dawki, sposób, technika): N 30 kg/ha K2O 228 kg/ha
P2O5 119 kg/ha
Uzasadnienie:
Pobieranie składników pokarmowych przez 1t plonu głównego i odpowiednią ilość plonu ubocznego (kg) o wilgotności 15%:
P=0,8 (0,8x30=24)
K=5,0 (5,0x30=150)
30t obornika pod ziemniak
III rok obornika
K=5% P=5%
30 t= 30000 kg
obornik wnosi
N=0,5% K=0,57% P=0,13%
N=30000x0,5=150 kg 150x15%=22,5 kgN
P=30000x0,13=39 kg 39x5%=1,95 kgP
K=30000x0,57=171kg 171x5%=8,55 kgK

OKREŚLENIE POTRZEB NAWOZOWYCH ”N”
Potrzeb nawozowych azotu nie oblicza się, ponieważ seradela wiąże azot z symbiozy z bakteriami brodawkowymi. Stosuje się jedynie 30 kg/ha przedsiewnie jako dawka startowa.

OKREŚLENIE POTRZEB NAWOZOWYCH “P”
Pp=Wpxδ-Op-Rp
Pp- ilość fosforu
Wp- wymagania pokarmowe w stosunku do fosforu
δ- współczynnik uwzględniający naddatek bilansowy na zasobność gleby
w przyswajalny fosfor
Op- ilość fosforu z nawozów organicznych (kg/ha)
Rp- ilość fosforu z resztek pożniwnych(kg/ha)
Resztki pożniwne, jakie pozostawia żyto P2O5 =3,0 kg/ha

P2O5 niska Wp= 24 kgP δ=2,3 Op=1,95 kgP Rp=1,3 kgP
1gP -2,291g P2O5
X -0,003g P2O5

X=1,3 kg P2O5
Pp=24x2,3-1,95-1,3
Pp=52 kgP

1gP -2,291g P2O5
52000 -X

X=119 kg P2O5


OKREŚLENIE POTRZEB NAWOZOWYCH „K”
Pk=Wkxδ-Ok.-Rk
Pk-wielkość dawki potasu
Wk- wymagania pokarmowe w stosunku do potasu
δ- współczynnik uwzględniający naddatek bilansowy na zasobność gleby
w przyswajalny potas
Ok-ilość potasu z nawozów organicznych
Rk-ilość potasu z resztek pożniwnych

Resztki pożniwne, jakie pozostawia żyto K2O=15,0 kg/ha

K2O niska Wk= 150 kgK δ=1,4 Ok=8,55 kgK Rk=12,5 kgK
1g K -1,204g K2O
X -0,015g K2O

X=12,5 kgK
Pk=150x1,4-8,55-12,5
Pk=189 kgK

1g K -1,204g K2O
189000 -X

X=228 kg K2O

„Azot”
Zaleca się nawieźć 30 kg N
Przedsiewnie w postaci 46% roztworu mocznika CO(NH2)2
100kg - 46 kgN
X - 30 kgN
X=65,21 kg CO(NH2)2
„Fosfor”
Zaleca się nawieźć 119 kg P2O5
Superfosfat potrójny granulowany Ca(H2PO4)2+H3PO4 zastosowany przed wykonaniem uprawek przedsiewnych na wiosnę
Zawartość P=20,1%; P2O5=46%
100kg - 46 kg P2O5
X - 119 kg P2O5
X=258,69 kg Ca(H2PO4)2+H3PO4

„Potas”
Zaleca się nawieźć 228 kg K2O
Sól potasowa KCl zastosowana przed wykonaniem uprawek przedsiewnych na wiosnę
Zawartość K=49,8%; K2O=60%
100 kg - 60 kg K2O
X - 228 kg K2O
X=380 kg KCl

WAPNOWANIE:
Zaleca się nawieźć 1,5t Ca
Wapno rolnicze palone CaO zastosowane w przedplonie przed siewem żyta
Zawartość CaO=85%
1 g Ca = 1,399 g CaO

1500000 - X
1 g - 1,399 g CaO
X=2098,5 kg CaO

100 kg - 85 kg CaO
X - 2098,5 kg CaO
X=2468,82 kg CaO

Regulacja zachwaszczenia (metoda, sposób, technika): Mechaniczno-chemiczna

Uzasadnienie:
Powolny wzrost seradeli sprawia, że po wschodach łatwo ulega ona zachwaszczeniu. Przed wschodami w razie powstania skorupy glebowej stosuje się wał kolczasty. Zaleca się wykonać pierwsze bronowanie w kilka dni po wschodach seradeli. Drugie bronowanie można wykonać po 2-3 tygodniach od poprzedniego. Nie należy bronować, gdy roślina zakryje międzyrzędzia.
Poprawne wykonanie bronowania niszczy większość chwastów na polu, ponadto przewietrza glebę i pobudza rośliny do szybszego wzrostu.
Pierwszą ochronę chemiczną zaleca się wykonać do trzech dni po siewie stosując preparat Metron 70 WG w dawce 4 l na ha, drugi zabieg chemiczny zaleca się wykonać w fazie 2-4 liści seradeli stosując preparat Metron 70 WG w dawce 4 l na ha.

Ochrona przed chorobami (metoda, sposób, technika): chemiczna

Uzasadnienie:
Zaleca się ochronę seradeli odmiany Igela przed chorobą Zgorzel siewek stosując zaprawę nasienną Funaben T w dawce 3-4 g na 1 kg nasion

Ochrona przed szkodnikami (metoda, sposób, technika): brak

Uzasadnienie:

Inne zabiegi Desykacja, nitragina, antywylegacz
Uzasadnienie:
Zaleca się przed zbiorem wykonanie dedykacji, którą przeprowadza się gdy 70% strąków w dolnej części roślin ma barwę brązową, a w środkowej żółtozieloną. Zabieg ten przeprowadza się preparatem Reglone TURBO 200 SL w dawce 2-3,5l/ha.
Zaleca się również zastosowanie nitraginy, która zawiera szczepy bakterii brodawkowych, żyjących w symbiozie z seradelą.
Zaleca się zastosować antywylegacz gdyż wskutek silnego wylegania łanu bez rośliny ochronnej występują trudności podczas zbioru i przyczynia się do 18-25% strat nasion. Należy zastosować preparat Fusilade Super.

Zbiór (sposób, technika): Mechaniczny
Zbiór jednoetapowy

Uzasadnienie:
Zbiór jednoetapowy kombajnem poprzedza dedykacja roślin. Po 5-7 dniach od dedykacji można przystąpić do zbioru.

Podobne prace

Do góry