Ocena brak

„Programy współpracy międzynarodowej w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej”

Autor /fireman Dodano /03.10.2007

Młodzież w działaniu - program wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej, adresowany do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz osób pracujących z młodzieżą. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń.
Program eTwinning - Europejska współpraca szkół. eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?
Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły. Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).
Z kim można współpracować?
Szkoły krajów Unii Europejskiej czyli Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Węgrami, Włochami, Wielką Brytanią, a także dodatkowo z Islandią, Norwegią, Republiką Chorwacji i Republiką Macedonii.
Przykładowe formy projektów
Krótki tygodniowy lub miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania. Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym. Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania. Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów.
Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:
-Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm.
-Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki.
-Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe.
Zalety projektów eTwinning:
-entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
-motywacja do nauki,
-dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
-bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
-wykorzystanie istniejącej szkolnej

Podobne prace

Do góry