Ocena brak

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć: Zasada otwartości

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Zasada otwartości polega na przyjmowaniu i przekazywaniu informacji, dzieleniu się doświadczeniami i wyrażaniu emocji. Prowadzący zapewnia każdemu dziecku możliwość ujawnienia ważnych dla niego spraw i uczy dzieci słuchania i okazywania szacunku dla doświadczeń i przeżyć drugiej osoby.

Ujawnienie emocji w trakcie zajęć umożliwia dziecku zajęcie się własnymi trudnościami, przełamuje poczucie izolacji i samotności uniemożliwiającej współdziałanie z innymi ludźmi, sprawia, że dziecko czuje się bardziej bezpiecznie.

Dzielenie się doświadczeniami i informacjami daje dzieciom możliwość wspólnego rozwiązania problemów. Mogą one nauczyć się korzystać nawzajem ze swoich doświadczeń, razem znajdować wyjście z bardzo trudnej sytuacji. Przepływ informacji jest niezbędnym warunkiem odbudowy zaufania do innych ludzi, a przez to zmiany zachowań.

Osobą dbającą o stworzenie atmosfery sprzyjającej otwartości jest prowadzący zajęcia. Dba on o zapewnienie komfortu psychicznego dziecku ujawniającemu swoje przeżycia i pomaga innym dzieciom przekraczać trudności w uważnym słuchaniu i przyjmowaniu komunikatów od innych. Trudności te mogą się przejawiać w lekceważeniu mówiącego, dowcipkowaniu, przekrzykiwaniu go.

Korygująca funkcja zasady otwartości

Zasada otwartości jest powiązana z zasadą bliskiego osobistego kontaktu.

Doświadczenie bycia słuchanym z uwagą i życzliwością koryguje skutki doświadczeń urazowych łączący się z przeżywaniem lekceważenia, braku zainteresowania, deprecjacji własnej osoby. Zarazem przywołanie własnych trudnych doświadczeń w warunkach bezpieczeństwa i uwagi umożliwia pewną refleksję nad nimi i zmianę uprzednio sformułowanych sądów poznawczych.

Do góry