Ocena brak

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć: Nawiązywanie osobistego i bliskiego kontaktu z dziećmi

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Aby możliwe było prowadzenie pracy psychokorekcyjnej, niezbędne jest nawiązanie przez prowadzącego bliskiego kontaktu z dziećmi. Osoba prowadząca powinna stworzyć ciepłe i bezpieczne relacje, takie, w których dorosły jest opiekunem i sojusznikiem w pokonywaniu trudności.

Relacje takie tworzą się, jeśli dorosły daje odczuć, że interesuje się każdym dzieckiem jako niepowtarzalną indywidualnością, interesuje się jego życiem, ciekawe są dla niego jego zainteresowania, obchodzą go jego troski.

Bliski kontakt z dziećmi oznacza również zmniejszenie dystansu fizycznego. Podejmowanie zabaw, w których dochodzi do bezpośredniego, fizycznego kontaktu daje możliwość przekazywania sympatii i komunikatu o gotowości do dawania oparcia, drogą niewerbalną. Ponadto lepiej poznaje się dziecko.

Bliskie i bezpieczne relacje stwarzają warunki do odreagowania emocjonalnego, niezbędnego w procesie pozbywania się szkodliwych stereotypów i uczenia pozytywnych zachowań.

Wchodzenie w bliskie relacje z dziećmi spełnia również funkcję modelowania zachowań opartych na sympatii i bezpieczeństwie.

Wszelkiego typu kontakty między prowadzącym zajęcia a dzieckiem powinny być pozbawione elementów urażających. Nie powinien on powielać złych wzorów relacji dorosły – dziecko, z którym stykają się one w rodzinach i otoczeniu.

Korygująca funkcja zasady osobistego i bliskiego kontaktu

Potrzeba bliskości jest jedną z podstawowych potrzeb ludzkich. Częścią składową wielu doświadczeń urazowych jest poczucie oddalenia od innych ludzi, bezosobowego kontaktu, izolacji. Jeśli człowiek, przechodząc nawet przez bardzo trudne doświadczenie, nie jest z tym przeżyciem sam, to ma szanse dobrze sobie z nim poradzić. Wtedy pokonywanie trudności nie staje się urazem.

Przez bliski kontakt ludzie komunikują sobie akceptację, życzliwość, wzajemną atrakcyjność.

Obserwując zachowanie dzieci można łatwo zauważyć, że bliskość z rówieśnikami i dorosłymi wywołuje ich radość.

Duża część urazów przeżytych przez dzieci w szkole łączy się z traktowaniem ich w bezosobowy sposób. Kontakty uczeńnauczyciel są często wyłącznie kontaktami osób znajdujących się w określonych rolach. W takich warunkach wiele intencji ma charakter przedmiotowy, przez to urazowy.

Tworzenie bliskich i bezpośrednich kontaktów w grupie socjoterapeutycznej (szczególnie w kontaktach nauczyciela z dziećmi) umożliwia kontrolę urazów powstałych w wyniku dystansu emocjonalnego z ludźmi.

Do góry