Ocena brak

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Drugim etapem postępowania socjoterapeutycznego jest programowanie zajęć. Polega ono m.in. na ustaleniu generalnych zasad, określających sposób ich prowadzenia.

Sytuacje, w jakich dziecko znajduje się na zajęciach, mają mieć funkcje korygującą. Oznacza to organizowanie takiego typu doświadczeń, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb emocjonalnych dzieci, a także takich, które będą stanowił zaprzeczenie ich dotychczasowych, urazowych przeżyć. Powinny one dotyczyć wymienionych wcześniej obszarów, w których przejawiają się zaburzenia zachowania. Korygujące mogą być doświadczenia z rówieśnikami, z prowadzącym zajęcia, związane z wykonywaniem zadań i postrzeganiem samego siebie.

To, co zdarza się w trakcie zajęć, w jak najszerszym zakresie powinno pomóc zrozumieć niekorzystne dla niego sądy poznawcze i towarzyszące im wzory zachowań. Ważnym elementem jest stworzenie sytuacji umożliwiającej uwolnienie napięć emocjonalnych.

Proponujemy, aby przy realizacji celów socjoterapeutycznych osoby prowadzące kierowały się następującymi zasadami, które mogą stanowić elementy sytuacji korygującej szeroki zakres doświadczeń urazowych. Są to zasady: afirmacji, bliskiego kontaktu, otwartości oraz istnienie norm.

Do góry